Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Domov dôchodcov Santovka

Podmienky

V zariadení sa poskytujú sociálne služby na neurčitý čas v zmysle § 35 zákona   NR SR č.  448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Našim klientom poskytujeme
- Ubytovanie s prihliadnutím na ich zdravotný stav a osobné potreby
- Zdravotnú starostlivosť ktorú poskytuje kvalifikovaný personál
- Základné sociálne poradenstvo
- Celodennú domácu stravu prispôsobenú požiadavkám klienta a zdravotnému stavu
- Lekársku starostlivosť, doprovod k lekárovi
- Rehabilitácia, masáže
- Pracovnú terapiu
- Kultúrne programy
- Nákupy na základe požiadaviek klienta
- Dopravu
- Iné služby / manikúra, kaderník/

 

Ako postupovať:
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. , § 35 je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Žiadosť klient podáva v písomnej forme na obec , Vyšší územný celok  na oddelenie sociálnych vecí,  podľa trvalého bydliska klienta. Po podaní žiadosti sociálny pracovník  /obce, VÚC   / vypracuje sociálny posudok v trvalom bydlisku klienta a spolu s posudzujúcim lekárom / obce, VÚC / ktorý na základe lekárskeho nálezu vypracuje lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby . Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Príslušná obec alebo mesto vydá na základe vyhotoveného posudku rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
S rozhodnutím klient navštívi zariadenie, v ktorom chce byť umiestnený a vypíše žiadosť o prijatie do zariadenia. Na základe žiadosti sa s klientom spíše zmluva o poskytovaní sociálnej služby.


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1071070

Úvodná stránka